Funktioner

Det svarta räkneverket räknar ner från 8 timmar, som en normal arbetsdag. Men givetvis kan du korta ner mättiden genom att stoppa eller pausa mätningen.

Det gröna räkneverket visar ansedd maxtid du bör vistas i den aktuella ljudnivån. Ljudstyrkan omvandlas till tidslängd beräknat utifrån Arbetsmiljöverkets lag som säger max 85 dB som snitt för en 8 timmars arbetsdag. Varje ökning med 3 dB innebär en fördubbling av ljudenergin och därmed en halvering av tiden. Räkneverket ändrar färg utifrån risknivån.

Bägaren illustrerar rekommenderad dagsdos ljud. Den är fylld (grön) när du startar mätningen och den töms snabbare ju högre ljudnivåer du omger dig med. Procentsiffran visar hur mycket av rekommenderad dagsdos ljud du har förbrukat. Blir bägaren tom bör du ta ljudvila, alltså tystnad!

Termometern” mäter impulsljud (rak frekvenskurva dBZ), alltså snabba ljudtoppar. Den reagerar blixtsnabbt men ”kvicksilvret” sjunker sen långsamt så du hinner läsa av resultatet.

Ramen i appen visar risknivån för hörselskada med hjälp av färgerna grönt, gult och rött.

Mätningen startar när du trycker på startknappen, den vita pilen. Du kan närsomhelst pausa eller stoppa mätningen. Mätdata går också att spara genom att trycka på mappsymbolen och namn
ge din sparade fil.

När du startar appen första gångerna så ser du en gul text som förklarar varje funktion. Tryck på det röda krysset för att komma till normalläge. Trycker du ”info” så finner du mer information om funktionerna och du kan även läsa mer om Med öra för orkester som står bakom appen.