Med öra för orkester

Det är Med öra för orkester som utvecklat Ear Guardian.

Projektet Med öra för orkester drivs sedan 2016 av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden. Huvudsyftet med projektet är att öka kunskapen kring hörselskador samt att motverka den utbredda förekomsten av hörselproblem bland musikutövare, såväl äldre som yngre. En stor del av arbetet är att nå ut med förebyggande information och kunskap. Detta arbete riktas främst mot orkestrar, såväl ideella som professionella, och mot musikutbildningar. Vi samarbetar med RUM, Kulturskolerådet m.fl. organisationer och även med ledande läkare, audionomer och professorer inom området för att nå bästa resultat. Med öra för orkester sprider information via utställningar på t.ex. mässor och event. Vi håller också seminarier för orkestrar och kultur/musikskolor. Läs mer om Med öra för orkester på www.orkesteröra.nu.