Med öra för orkester

Det är Med öra för orkester som utvecklat Ear Guardian.

Med öra för orkester drivs sedan 2016 av Sveriges Orkesterförbund. MÖFO verkar för att öka kunskapen kring hörselskador samt att motverka den utbredda förekomsten av hörselproblem bland musikutövare, såväl äldre som yngre. En stor del av arbetet är att nå ut med förebyggande information och kunskap. Detta arbete riktas mot orkestrar, musikutbildningar och grundskola/gymnasium. Vi samarbetar med RUM, Kulturskolerådet m.fl. organisationer och även med ledande läkare, audionomer och professorer inom området för att nå bästa resultat. Med öra för orkester sprider information via utställningar på t.ex. mässor och event. Vi erbjuder också seminarier över hela landet. Läs mer om Med öra för orkester på www.orkesteröra.nu.