Kalibrering av mikrofon

Hur du riktar din iPhone/iPad har stor betydelse för noggrannheten i mätresultatet. En iPhone har mikrofonen placerad nedtill, på högra kanten. Vänd mobilen ”upp och ner” med mikrofonen riktad mot ljudkällan vid mätning. En iPad däremot har mikrofonen placerad upptill.

Den interna mikrofonen ger en noggrannhet på ±3-5 dB. Men då det förekommer skillnader mellan mikrofonerna i olika modeller så är detta under förutsättning att den är kalibrerad. Användning av en extern mätmikrofon typ iTestMic2 eller iPrecisionMic från Studio Six Digital ger en noggrannhet bättre än ±1 dB (beror på frekvensområde m.m.).

Hur du kalibrerar den interna mikrofonen genom Ear Guardian i din iPhone/iPad:

  • För att kalibrera behöver du ha tillgång till en iTestMic2 eller en iPrecisionMic. Den är kalibrerad från fabrik och du skall inte justera detta kalibreringsvärde. Koppla in mikrofonen i din iPhone/iPad och öppna Ear Guardian.
  • Ladda ner en ”rosa-brus-generator”, t.ex. denna: http://www.audiocheck.net/testtones_pinknoise.php och spela upp brusgeneratorn genom en annan högtalare än mobilens/iPadens egna.
  • Gå in i kalibreringsmenyn för appen (”hjulet” –› ”Microphone Setup” –› ”Internal Mic 1 i”). Håll mikrofonen på ca 3 dm avstånd från högtalaren. Justera volymen i uppspelningskällan så att du får ca 60-65 dB i rutan ”dBA Slow”. Anteckna dB-värdet (t.ex. 63 dB).
  • Tag ur iTestMic2. Då kopplas istället den interna mikrofonen automatiskt in.
  • Spela upp brusgeneratorn igen med samma ljudvolym. Justera med + eller – så att iPhone/iPad visar samma dB-värde i kalibreringsmenyns ”dBA Slow”-ruta som du noterade med mätmikrofonen (t.ex. 63 dB). Klicka ”klar”. Nu är appen ”kalibrerad” och du har det bästa värde som enheten kan producera.

Den interna mikrofonens kalibreringsvärde lagras i telefonen. Kalibreringsvärdena för extern mikrofon sparas däremot i själva mikrofonen och följer därför med mikrofonen om man flyttar den till en annan enhet.

Yttre påverkan

Ljudmätningar påverkas av lufttryck, temperatur samt andra ”miljöfaktorer”. Professionell ljudmätning kräver därför att man kalibrerar mikrofon före och efter mätning. Skillnaden skall vara liten (typiskt 0.1 dB) för att säkerställa att mätningen är korrekt.