Mäta och analysera

För att starta en ljudmätning trycker du på knappen med vit pekare. Det svarta räkneverket startar då nedräkning och impulsmätaren aktiveras. Beroende på ljudstyrka kommer bägarens volym minska, det gröna räkneverket eventuellt visa en kortare tidslängd än utgångsläget 8 timmar och en gul eller röd ram kan dyka upp om ljudnivån passerar 90 dB.

  • Vill du mäta ett specifikt, kortvarigt ljud använder du ”termometern”.
  • Vill du mäta hur länge du maximalt bör stanna i aktuell
    ljudnivå använder du gröna räkneverket (som också kan ändra färg beroende på risknivå).
  • Vill du ta reda på hur stor dos ljud du utsätter dina öron för under en viss tid använder du bägaren.
  • Vill du snabbt få en uppfattning om risknivån för den ljudmiljö du vistas i använder du ramen som visar gult eller rött om ljudnivån når för högt.

Hur du riktar din iPhone/iPad har stor betydelse för noggrannheten i mätresultatet. En iPhone har mikrofonen placerad nedtill, på högra kanten. Vänd mobilen ”upp och ner” med mikrofonen riktad mot ljudkällan vid mätning. En iPad däremot har mikrofonen placerad upptill.

Eftersom omfång och känslighet i den interna mikrofonen på en iPhone eller iPad är begränsad så kan vi inte garantera exakthet i mätresultatet. Resultatet av ljudmätningar utförda med den inbyggda mikrofonen bör därför ses som ungefärliga, mätresultatet ger en god fingervisning om hur det ligger till. Dock GÅR det att kalibrera mikrofonen i Ear Guardian, något som andra kostnadsfria decibelmätare inte erbjuder. Läs mer under fliken Kalibrering. I appen, under Settings –› Microphone Setup hittar du kalibreringsmöjligheten. Om du vill säkerställa att mätresultatet är 100% korrekt rekommenderar vi att man använder den externa mätmikrofonen iTestMic som är kalibrerad och anpassad för bl.a. Ear Guardian. Mikrofonen finns att köpa i Sverige via Septon.