Om

PÅ GRUND AV HÖGA UPPDATERINGSKOSTNADER ÄR APPEN SATT PÅ PAUS. DEN GÅR INTE ATT LADDA NER FÖR TILLFÄLLET.
Ear Guardian
mäter ljudnivåer, men inte bara det. Förutom att fungera som decibelmätare så visar appen även risknivå för hörselskada och hur stor del av rekommenderad dagsdos ljud du förbrukat under mättiden. Appen omvandlar också ljudnivån till tidslängd. Ear Guardian visar alltså maxtiden du bör vistas i uppmätt ljudstyrka (utifrån Arbetsmiljöverkets bullerregler).

Oavsett förkunskap kring decibel, hörsel och regelverk tolkar du enkelt resultatet. Vill du ta reda på om du riskerar hörselproblem men inte kan allt om decibelnivåer och regler så gör Ear Guardian jobbet åt dig. På ett enkelt och tydligt sätt mäter du risknivån. Allt är beräknat utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande buller.

Skolor, förskolor, orkestrar, idrotts-evenemang, konserter, byggarbetsplatser, kontorslandskap, kort sagt: Ear Guardian hjälper dig att upptäcka skadliga ljudnivåer var du än befinner dig!

Du kan givetvis ringa eller använda andra appar när Ear Guardian är aktiv. Längst upp på bildskärmen syns en påminnelse om när Ear Guardian arbetar i bakgrunden. Tryck två gånger på home-knappen och ”skicka upp” appen om du vill stänga av den helt och hållet.

Ear Guardian är utvecklad av ett amerikanskt företag på uppdrag av Med öra för orkester. Appen är anpassad för iPhone och iPad och den finns att ladda ner på App Store.