Om

Det är Med öra för orkester som utvecklat Ear Guardian.

Med öra för orkester drivs sedan 2016 av Sveriges Orkesterförbund. Med öra för orkester verkar för att öka kunskapen kring hörselskador samt att motverka den utbredda förekomsten av hörselproblem bland musikutövare, såväl äldre som yngre. En stor del av arbetet är att nå ut med förebyggande information och kunskap. Detta arbete riktas, förutom mot såväl ideella som professionella orkestrar, mot utbildningar. Alltifrån grundskolor till högskolor. Vi samarbetar med RUM, Kulturskolerådet m.fl. organisationer och även med ledande läkare, audionomer och professorer inom området för att nå bästa resultat. Med öra för orkester sprider information via utställningar på t.ex. mässor och event. Vi håller också seminarier för orkestrar, kultur/musikskolor och andra utbildningar. Läs mer om Med öra för orkester på www.orkesteröra.nu.