Länkar

 

Det är Med öra för orkester som tillhandahåller Ear Guardian. Läs mer om hur vi genom Med öra för orkester hjälper personer med hörselproblem, sprider förebyggande kunskap och delar tips om hörselrelaterade produkter.


 Sveriges Orkesterförbund driver projektet Med öra för orkester. SOF arbetar bland annat med frågor som rekrytering av musiker, skatteregler, statliga utredningar, samarbete med ungdoms- och andra kulturorganisationer, arrangörsstöd och notutveckling. Som medlem (orkester eller enskild) får du tillgång till en rad förmåner som t.ex. rabatterad instrumentförsäkring.


Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Med öra för orkester finansieras av Arvsfonden.

 


I Sverige säljs mätmikrofonerna iTestMic och iTestMic2 via Septon.

 


Studio Six Digital skapar professionella mätverktyg för ljudmätningar med iOS-plattformar. SSD har utvecklat Ear Guardian tillsammans med Ljudombudsmannen och Qirra Sound. Här finns mer information om kompletterande mätmikrofoner, iTestMic, som ger exaktare mätningar med Ear Guardian.