Information i Ear Guardian

Ear Guardian

används när du på ett enkelt och tydligt sätt vill kontrollera om ljudnivån i rummet kan vara skadlig. Ear Guardian är framtagen för Med öra för orkester, ett projekt som drivs av Sveriges Orkesterförbund med stöd av Arvsfonden.

Sveriges Orkesterförbund bevakar och arbetar för orkestrars möjligheter att framföra konserter, rekrytera nya musiker och få stöd till sin verk-samhet. Med öra för orkester arbetar för att hjälpa musiker som drabbats av hörselproblem, bistå orkestrar med råd kring förbättrandet av ljudmiljön samt sprida förebyggande kunskap inom områdena ljud och hörsel.

All data baseras på gällande lagstiftning (Arbetsmiljöverket AFS 2005:16). Enligt denna tillåts max 85 dB i snitt under 8 arbetstimmar i Sverige. Detta illustreras med en bägare. Mängden grönt sjunker i bägaren när ljudexponering sker. Detta avspeglar hur stor del av dagsdosen ljud du förbrukat. Blir bägaren röd rekommenderas hörselvila (tystnad).

Det övre räkneverket visar hur länge mätaren varit aktiv, det undre räkneverket hur lång tid som rekommenderas att maximalt vistas i aktuell ljudnivå.

Ljudmätaren till höger mäter farliga ljudtoppar (transienter), dvs snabba starka ljud som t.ex. cymbaler. I menyn för mikrofonkalibrering finns en mer traditionell decibelmätare (dBA)

Ear Guardian använder 90 dB för gult och 100 dB för rött. Under 90 dB så är färgen grön.

Önskas mer korrekta mätresultat rekommenderas att ansluta en extern mätmikrofon, t.ex. iTestMic2 eller iPrecisionMic.

Mer information på www.earguardian.se.
Want to read more about the Ear Guardian, visit our website www.earguardian.se. Want to read more about Med öra för orkester, visit our website www.orkesteröra.nu.

Utvecklad i samarbete med Qirra Sound och Ljudombudsmannen på uppdrag av Med öra för orkester.