Kalibrering av Ear Guardian

Mätning och kalibrering

Hur du riktar din iPhone/iPad har stor betydelse för mät-resultatet. En iPhone har mikrofonen placerad nedtill, på högra kanten. Vänd mobilen ”upp och ner” med mikrofonen riktad mot ljudkällan vid mätning. En iPad däremot har mikrofonen placerad upptill.

Den interna mikrofonen ger en noggrannhet på ± 3-5 dB. Det förekommer även skillnader mellan mikrofonerna i olika modeller. Vill du ha en bättre noggrannhet rekommenderas användning av en extern mätmikrofon, t.ex. iTestMic2 eller iPrecisionMic från Studio Six Digital. Det ger en noggrannhet bättre än ± 1 dB.

Kalibrering av den interna mikrofonen:

För att kalibrera behöver du ha tillgång till en mätmikrofon, iTestMic2 eller en iPrecisionMic. Den är kalibrerad från fabrik. Koppla in mikro-fonen i din iPhone/iPad och öppna Ear Guardian.

  •  Ladda ner en ”rosa-brus-generator” (t.ex.:http://www.audiocheck.net/testtones_pinknoise.php) och spela upp brusgeneratorn i en högtalare.
  • Gå in i kalibreringsmenyn för appen.                                                                   (hjulet –> Microphone Setup –> Internal Mic 1   –> i)
  • Håll mikrofonen på ca 3 dm avstånd från högtalaren. Justera volymen i uppspelningskällan så att du får ca 60-65 dB i rutan ”dBA Slow”. Anteckna dB-värdet (t.ex. 63 dB).
  • Tag ur mätmikrofonen. Då kopplas den interna mikrofonen automatiskt in.
  • Spela upp brusgeneratorn igen med samma ljudvolym. Justera med + eller – så att iPhone/iPad visar samma dB-värde i kalibreringsmenyns ”dBA Slow”-ruta som du noterade med mätmikrofonen.
  • Klicka ”klar”. Nu är appen ”kalibrerad” och du har det bästa värde som enheten kan producera.